BISEL videópályázat 2023 - részletes felhívás


Pályázati azonosító: PR-KFS-20230605-003
Pályázat típusa: Alap típus
Pályázat kezdete: 2023-06-05
Beadási határidő: 2023-09-20

Leírás:

 

„BISEL videópályázat 2023”

részletes felhívás

A BISEL - Gumicsizmás Természetvédelem - programhoz (https://bisel.hu) kapcsolódva az Energiaügyi Minisztérium 2023-ban másodjára hirdeti meg videópályázatát 9-12. évfolyamos diákok, illetve felnőttek számára a magyarországi vízfolyások (ér, csermely, patak, folyó, csatorna) élővilágának élményszerű bemutatására, különös tekintettel a makrogerinctelenekre.

 1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1.1. A pályázat célja: A magyarországi vízfolyások gazdag élővilágának bemutatása egyedi, rövid, kreatív videofelvételeken keresztül, különös tekintettel a makrogerinctelenekre.

1.2. A pályázat kiírója: Az Energiaügyi Minisztérium (továbbiakban: Kiíró) (székhely: 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., PIR törzsszáma: 764410, adószám: 15764412-2-43, KSH száma: 15764412-8411-311-01).

1.3. A pályázat időtartama:

 • A pályázat benyújtásának kezdete: 2023. június 5.
 • A pályázat beadási határideje: 2023. szeptember 15.
 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

2.1. A pályázók köre:

A pályázaton bármely 9-12. évfolyamos diák, illetve felnőtt indulhat.

A pályaműveket két korosztályi kategóriában lehet benyújtani:

 • 9-12. évfolyam
 • 18 év felett

2.2. A jelentkezés feltételei:

 • A pályázó teljes körűen elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket.
 • Tudomásul veszi, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.
 • A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltés és aláírás után feltölti a pályázati felületre.
 • Egy pályázó csak egy pályaművet küldhet be annak saját tárhelyre (pl. Google Drive, Youtube) mutató linkelérhetőségének pályázati felületen történő megadásával.
 • Csak magyarországi vízfolyás (ér, csermely, patak, folyó, csatorna) élővilágáról készült videóval lehet pályázni (állóvízi élővilágról és külföldön készült videóval nem!).
 • A beküldött videó-fájl neve a videó alkotója neve és a videó címe legyen (pl: Bisel Bela_Vizi makro vilag).
 • Nevezési díj nincs.

 2.3. A beküldött pályaművek technikai követelményei:

 • A videó időtartama maximum 6 perc lehet.
 • Más technikai megkötés nincsen.

Beküldési felület: https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok

2.4. A pályázat értékelése és az eredményhirdetés

Valamennyi érvényes pályázat szakmai zsűrizését az Energiaügyi Minisztérium és a BISEL programban résztvevő partnerei végzik. A beadott pályaműveket a zsűri két korosztályi kategóriában (9-12. évfolyam, felnőtt) bírálja el.

Az értékelés szempontjai:

 • a pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • a pályamunka hang és képminősége, érthetősége,
 • a pályamunkában használt kreatív elemek.

A pályázatok értékelése:

A beérkezett videókat 2023. október 15-ig bírálja el a szakmai zsűri.

Az eredményhirdetésre várhatóan 2023 novemberében kerül sor.

2.5. Pályázati díjak

A szakmai zsűri által kiválasztott nyertes pályaművek alkotói minisztériumi elismerésben és értékes vásárlási utalványban részesülnek. A kiemelt alkotások a www.bisel.hu oldalon lesznek megtekinthetőek.

Korosztályi kategóriánként a legjobb pályamunkát benyújtó pályázó kerül díjazásra.

2.6. További információ

A felhívással kapcsolatos kérdéseket a bisel@em.gov.hu e-mail címre várjuk.

 1. EGYÉB FELTÉTELEK

3.1. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program népszerűsítése céljából az oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.

3.2. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból. A jelen feltételek bárminemű megsértése a pályázatból való kizárás következményét vonja maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

3.3. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelenségének okaiért.

3.4. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás módosítására, illetve kiegészítésére. A módosításokról a pályázók a www.kornyezetvedelmipalyazat.hu honlapon értesülhetnek.

 

Budapest, 2023. június 5.