Az Év BISEL Fotósa 2022 részletes pályázati felhívásPályázati azonosító: PR-KFS-20220421-001
Pályázat típusa: Alap típus
Pályázat kezdete: 2022-04-22
Beadási határidő: 2022-09-16

Leírás:

 „Az Év BISEL Fotósa 2022”

részletes pályázati felhívás

 A BISEL - Gumicsizmás Természetvédelem - programhoz (https://bisel.hu) kapcsolódva az Agrárminisztérium 2022-ben is fotópályázatot hirdet 7-12. évfolyamos diákok számára magyarországi vízfolyások (ér, csermely, patak, folyó, csatorna) élővilágának megörökítésére.

 

 1. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1.1. A pályázat célja: A magyarországi vízfolyások gazdag élővilágának bemutatása egyedi fotókon keresztül, különös tekintettel a makrogerinctelenekre.

1.2. A pályázat kiírója: A Technológiai és Ipari Minisztérium (továbbiakban: Kiíró) (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50., PIR törzsszáma: 764410, adószám: 15764412-2-41, KSH száma: 15764412-8411-311-01).

1.3. A pályázat időtartama:

 • A pályázat benyújtásának kezdete: 2022. május 9.
 • A pályázat beadási határideje: 2022. szeptember 15.
 1. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

2.1. A pályázók köre:

A pályázaton bármely 7-12. évfolyamos diák indulhat.

A pályaműveket két korosztályi kategóriában lehet benyújtani:

 • 7-9. évfolyam
 • 10-12. évfolyam

2.2. A jelentkezés feltételei:

 • A pályázó teljes körűen elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket.
 • Tudomásul veszi, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.
 • A hozzájáruló nyilatkozatot kitöltés és aláírás után feltölti a pályázati felületre.
 • A fotókat digitális formában a pályázati felületre kell feltölteni 2022. szeptember 15-ig.
 • Több fotó esetén kérjük a fotókat egyesével, külön-külön pályázatként feltölteni.
 • Csak magyarországi vízfolyás (ér, csermely, patak, folyó, csatorna) élővilágáról készült fotóval lehet pályázni (állóvízi élővilágról és külföldön készült fotóval nem!).
 • Nevezési díj nincs.  

2.3. A beküldött pályaművek technikai követelményei:

 • Maximum 3 darab, legfeljebb 2 MB méretű, jpg formátumú, saját készítésű digitális fotóval lehet pályázni.
 • A fotón nem szerepelhet név, névre utaló jelzés (vízjel), dátum és a kép címe sem.
 • A beküldött képfájl neve a kép alkotója neve és a kép címe legyen (pl: Bisel Bela_legi akrobata).
 • Más technikai megkötés nincs.

Beküldési felület: https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok

2.4. A pályázat értékelése és az eredményhirdetés

Valamennyi érvényes pályázat szakmai zsűrizését az Agrárminisztérium és a BISEL programban résztvevő partnerei végzik. A beadott pályaműveket a zsűri két korosztályi kategóriában (7-9. évfolyam, 10-12. évfolyam) bírálja el.

Az értékelés szempontjai:

 • a pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak,
 • a pályamunka képminősége,
 • a pályamunka egyedisége.

A pályázatok értékelése:

A beérkezett fotókat 2022. október 15-ig bírálja el a szakmai zsűri.

Az eredményhirdetésre várhatóan 2022 novemberében kerül sor.

2.5. Pályázati díjak

A szakmai zsűri által kiválasztott nyertes pályaművek alkotói minisztériumi elismerésben és nagy értékű vásárlási utalványban részesülnek. A kiemelt alkotások a www.bisel.hu oldalon lesznek megtekinthetőek.

Korosztályi kategóriánként a legjobb pályamunkát benyújtó pályázó kerül díjazásra.

2.6. További információ

A felhívással kapcsolatos kérdéseket a bisel@tim.gov.hu e-mail címre várjuk.

 1. EGYÉB FELTÉTELEK

3.1. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a program népszerűsítése céljából az oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.

3.2. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból. A jelen feltételek bárminemű megsértése a pályázatból való kizárás következményét vonja maga után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

3.3. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelenségének okaiért.

3.4. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás módosítására, illetve kiegészítésére. A módosításokról a pályázók a www.kornyezetvedelmipalyazat.hu honlapon értesülhetnek.

Budapest, 2022. április 22. (módosítva 2022. július 4.)